Verses and Versions(breadcrumbs are unavailable)

Dva Sravneniya

from ДВА СРАВНЕНИЯ from DVA SRAVNÉNIYA
     from Two Similes  
   
Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним. Chto násha zhizn’? Román. — Kto ávtor? Anoním.
Читаем по складам — смеемся, плачем — спим. Chitáem po skladám, smeyómsya, pláchem… spim.

1797

From: Sochineniya Karamzina, ed. V.V. Sipovski ( Petrograd: Izdanie Otdeleniya russkogo yazïka i slovesnosti Akademii Nauk, 1917), 227.

Search